...
خدمات

 

سیم پیچی و تعمیر انواع الکتروموتور،نصب ترمز بر روی الکتروموتورهای

تکفاز و سه فاز،تعمیرات،کوپله،نصب و راه اندازی انواع الکتروپمپ.

 

 

 

 

 

 

   امروز جمعه ۲۹ تیر ماه 1397